Privacy statement


HealingTherapie neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door ons gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. We raden u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via info@healingtherapie.nl


Verwerken van persoonsgegevens

HealingTherapie kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van HealingTherapie en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan HealingTherapie  verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij HealingTherapie  afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw opleiding en bijscholing
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

HealingTherapie verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • het verwerken van de gegevens in de administratie.

HealingTherapie verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen.


Gebruik door derden

HealingTherapie deelt geen gegevens met derden. 


Bewaartermijn

HealingTherapie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via info@healingtherapie. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.


Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze social mediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende social mediakanalen:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter

Nieuwsbrief

U kunt u via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuwtjes. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, meldt u zich dan af via de link onderaan de nieuwsbrief.


Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.